Säätiö

SOKEAIN YSTÄVÄT – DE BLINDAS VÄNNER SR
säätiön tarkoitus on tukea sokeita ja muita näkövammaisia sekä taloudellisesti että henkisesti, sekä vähentää näkövamman ja sokeuden syntymistä ja vähentää näistä syntyviä haittoja. Säätiön tarkoituksena on myös ensisijaisesti helsinkiläisten ja toissijaisesti muualla Suomessa asuvien näkövammaisten ja heidän perheidensä elinehtojen helpottaminen.