Stiftelsen

Stiftelsens SOKEAIN YSTÄVÄT – DE BLINDAS VÄNNER SR
syfte är att stödja blinda och övriga synskadade både ekonomiskt och psykiskt, samt minska uppkomsten av synskada och blindhet och minska problemen som dessa orsakar. Stiftelsens syfte är att förbättra levnadsvillkoren för synskadade och deras familjer, i första hand i Helsingfors och i andra hand i övriga Finland.