Avustusten kohteita

Näkövammainen yksityishenkilö voi kirjallisesti hakea avustusta alla mainittuihin tarkoituksiin.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr tekee myönteisen tai kielteisen avustuspäätöksen hakemuskokonaisuuden perusteella, säätiön linjausten mukaisesti. Hakemuksessa tulee esittää hakijan kokonaistilanne ja taloudellinen tilanne. Puutteellisia hakemuksia ei käsitellä.

Huomioithan, että joihinkin kohteisiin avustusta ei myönnetä lainkaan ja ne on listattu sivun lopussa.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr. voi myöntää avustuksia yksityishenkilöille maksuvaikeuksissa, vaikeissa taloudellisissa tilanteissa ja suoranaisessa taloudellisessa hädässä.

Haettaessa avustusta taloudelliseen tilanteeseen, tulee toimeentulotukipäätös liittää hakemukseen.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr. voi myöntää avustusta silloin, kun avustuksen on mahdollista ratkaista tilanne. Ylivelkaantumistilanteissa tai holtittoman rahankäytön ollessa kyseessä edellytämme yhteiskunnan ja viranomaisten pidempiaikaisia tukitoimenpiteitä.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr. voi myöntää avustusta opinnoista aiheutuviin erityisiin kustannuksiin.

Tämän tuen myöntäminen voi pienentää samalle henkilölle valmistumisesta myönnettävää kannustusapurahaa.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr. voi palkita valmistuvat opiskelijat kannustusapurahalla. Kannustusapurahaa voivat hakea loppututkinnon integroidusti suorittaneet (ei erityisoppilaitoksesta valmistuneet).

Kannustusapurahan maksimimäärä voidaan myöntää henkilölle, joka on menestynyt opinnoissa ja jonka taloudellinen tilanne on heikko. Hakemus löytyy kotisivuiltamme ja toivomme että hakijat käyttävät sähköistä hakemuslomaketta. Hakemuksen liitteenä on toimitettava tutkintotodistus perusliitteiden lisäksi.

Kannustusapurahojen maksimisuuruudet ovat seuraavat:

ylioppilas, ammatti- ja erikoisammattitutkinto 500 €
muut tutkinnot harkinnanvaraisesti 250 – 500 €
muut stipendit erityisen ansioituneista opinnoista 200 – 250 €
ammatillinen perustutkinto 500 €
alempi ammattikorkeakoulututkinto 750 €
alempi korkeakoulututkinto 750 €
ylempi ammattikorkeakoulututkinto 250 € (1000 €)
ylempi korkeakoulututkinto 250 € (1000 €)
lisensiaatintutkinto 750 €
tohtorintutkinto 250 € (1000 €)

Sokeain Ystävät De Blindas Vänner sr. voi myöntää kodinperustamislahjan avioliittoon vihityille näkövammaisille. Lahja myönnetään hakemuksesta. Lahja on 1500 euroa, jos perheessä on yksi näkövammainen. Molempien puolisoiden ollessa näkövammaisia on lahja yhteensä 2000 euroa (1000 euroa/hlö). Tällä hetkellä kodinperustamislahja voidaan myöntää sekä kristilliseen että siviiliavioliittoon vihityille näkövammaisille. Jos molemmat puolisot ovat näkövammaisia, molempien tulee täyttää oma hakemuslomake. Kodinperustamislahjaa tulee hakea vuoden sisällä vihkimisestä.

Hakemus löytyy kotisivuiltamme ja toivomme että hakijat käyttävät sähköistä hakemuslomaketta. Hakemuksen liitteenä on toimitettava vihkitodistus ja perusliitteet.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr. voi myöntää muutosta aiheutuviin erityisiin kustannuksiin avustusta taloudellisin perustein.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr. voi myöntää avustuksia kodin välttämättömiin laitehankintoihin, siltä osin kun tukea ei saada Kelalta tai sosiaalitoimelta. Hakemukseen on liitettävä toimeentulotukipäätös.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr. voi myöntää avustusta rajoitetusti näkövammaistyön konferenssien ja koulutustilaisuuksien osallistumiskustannuksiin.

Hakijan tulee osoittaa, että osallistumiskulut eivät kuulu työnantajan tai muun edustettavan tahon vastuulle. Hakijan tulee osoittaa myös, että osallistuminen on perusteltua yksittäisten näkövammaisten tai laajemman näkövammaisryhmän saaman hyödyn kautta.

Asuinkunnan vammaispalvelujen tulee korvata avustajan kulut näkövammaisen osallistuessa koulutukseen tai konferenssiin.

Haettaessa avustusta terveydenhuoltokuluihin tulee hakijan olla itse ottanut selvää onko Asiakasmaksulain mukainen maksukatto terveydenhuoltomenoissa hakijan kohdalla täyttymässä vai täyttynyt ja seurattava itse maksukaton täyttymistä. Maksukaton täyttyminen huomioidaan haettaessa avustusta Sokeain Ystäviltä terveydenhuoltomenoihin.

Kunnallisen terveydenhuollon asiakasmaksuissa on kalenterivuosittainen maksukatto.

Alle 18-vuotiaiden käyttämistä palveluista perityt maksut lasketaan yhteen hänen huoltajansa maksujen kanssa. Kun maksukatto ylittyy, palvelut ovat maksuttomia kaikille niille henkilöille, joiden maksut ovat yhdessä kerryttäneet maksukattoa.

Terveyspalvelujen käyttäjän on itse seurattava maksukaton täyttymistä.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr. voi myös tukea käsityöntekijöitä ammatissaan. Voimme tukea esimerkiksi myyntipöytien ja –paikkojen vuokria käsityöläisten osallistuessa joulumyyjäisiin.

Hakemus löytyy kotisivuiltamme ja toivomme että hakijat käyttävät sähköistä hakemuslomaketta. Hakemuksen liitteenä on toimitettava näkövammaistodistus, verotustodistus ja myyntitapahtuman esite jossa on esitetty myös myyntipaikkojen hinnat.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr. myöntää apurahoja silmälääketieteelliseen tutkimukseen, erityisesti nuorille tutkijoille. Lue lisää stipendeistä.

Lemmikkeihin ja niiden kuluihin

Tietokoneisiin

Matkapuhelimiin

Televisioihin

Lomamatkoihin

Asuntojen korjauksiin

Kodinkoneiden uusimiseen

Avustusta ei myönnetä näkövammaisyhdistysten varsinaiseen toimintaan eikä jäsenten vapaa-ajan toimintaan.