Hakuohjeet

Mahdolliset lahjat, avustukset ja apurahat myönnetään kirjallisen hakemuksen perusteella. Säätiöiden hyvän hallintotavan mukaisesti avustuksia/lahjoja voidaan myöntää samalla henkilölle korkeintaan kolmen vuoden välein.

Lue ohjeet huolellisesti ja hanki tarvittavat liitteet ennen hakemuksen täyttämistä ja lähettämistä.

Yksityisen näkövammaisen hakijan näkövamman haitta-asteen tulee olla vähintään 50 %, mikä on mm. Näkövammaisten liitto ry:n edellyttämä näkövammaisuuden raja.

Selvitys haettavasta tuesta tulee esittää lyhyesti ja selkeästi. Selvitysosiossa tulee esittää hakijan kokonaistilanne ja taloudellinen tilanne.

Hakijan tulee vastata hakemuslomakkeen jokaiseen kohtaan. Emme käsittele puutteellisiksi jääviä hakemuksia. Puhelinneuvontaa hakmuksen täyttämiseksi ei ole säätiöltä saatavilla.

Avustusta voi hakea milloin tahansa.

Kuitenkin kodinperustamislahjaa tulee hakea vuoden sisällä vihkimisestä, sekä kannustusapurahaa tulee hakea vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta.

Perusliitteinä tarvitaan todistukset näkövammasta, tuloista ja varallisuudesta.

Todistuksina toimivat:

Kopio näkövammaiskortista tai lääkärinlausunnosta.Näkövammasta aiheutuvan haitta-asteen tulee näkyä toimitettavassa todistuskopiossa. Hakijan näkövamman haitta-asteen tulee olla vähintään 50 %, joka on mm. Näkövammaisten liitto ry:n edellyttämä näkövammaisuuden raja.

Kopio viimeisimmästä verotustodistuksesta ja verotuspäätöksestä.

Kopio Puolison tai samassa taloudessa asuvan / asuvien vanhempien verotodistuksesta ja/tai verotuspäätöksestä.

Muina liitteinä tarvitaan näyttöä haun kohteesta ja perusteista. Haettaessa tukea erilaisiin projekteihin tai suurempiin henkilökohtaisiin kokonaisuuksiin, myös budjetti ja kustannuserittely tulee liittää hakemukseen.

Arvostamme näkövammaistyöntekijöiden, kuten kuntoutusohjaajan, diakonin, sosiaaliviranomaisen tai NKL:n ja Kuurosokeiden aluesihteerin lausuntoja. Ne helpottavat päätöksentekoa. Suositus on avuksi erityisesti jos haun perusteista ei löydy muuta kirjallista näyttöä.

Haun kohteena ollessa kallis erikoisharrastus (esimerkiksi ratsastusterapia) täytyy hakijan toimittaa lääkärinlausunto, josta tulee selvitä harrastuksen terveydelliset hyödyt ja tarve hakijalle.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr voi myöntää tukea näkövammaistyötä tekeville henkilöille ja näkövammaisjärjestöille, suoraan näkövammaisia hyödyttävään työhön, muttemme myönnä avustuksia yhdistysten varsinaiseen toimintaan.

Jos yhdistys tekee hakemuksen, sitä varten on täytettävä hakemuslomake. Henkilötunnuksen tilalle kirjataan Y-tunnus.