Anvisningar för boende

HYRESVÄRD

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr
Mikaelsgatan 8 A K141
00100 Helsingfors

Uthyrningen administreras av disponentbyrån Estlander.

Oy Estlander & Co Ab
Annegatan 25
00100 Helsingfors
www.estlander.fi

Alla fastighetsärenden i Pengertalo har lagts ut på disponentbyrån och servicebolaget.

Som disponent verkar: Se avsnittet Sök bostad

Om någon av apparaterna i din bostad inte fungerar, kontrollera att säkringarna är på. Säkringarna är automatiska och behöver därför inte bytas. Om säkringen är av, är säkringens brytare neråt. Slå på säkringen genom att lyfta upp brytaren. Om den inte hålls i det övre läget ska du kontakta fastighetsskötaren. Under säkringen finns information om säkringens objekt. Alla säkringsbrytare och större strömbrytare ska vara i övre läge.

I tamburen finns en hemma/borta-brytare som påminner om en vanlig ljusknapp. När brytaren är i borta-läge, är den övre delen intryckt och en röd lampa lyser. I detta läge är strömmen till kökets elapparater och eluttag avbruten. Om köksapparaterna inte fungerar när du är hemma, kontrollera om brytaren är i borta-läge.

Om din spis slutar fungera eller Safera ger ett larm, ring fastighetsskötaren för att få hjälp.

Gäster kommer in i huset enbart tillsammans med en invånare eller då en invånare öppnar dörren via porttelefonsystemet. När en gäst trycker på knappen för din lägenhet invid ytterdörren, larmar systemet inne i lägenheten via apparaten vid dörren. Du kan tala med gästen genom att trycka på den stora knappen i mitten nertill på apparaten (apparatens hela nedre kant). När du är säker på att du vill släppa in personen trycker du på den avlånga knappen lite högre upp till höger varvid ytterdörren låses upp.

En trådtelefon kan kopplas till telefonuttaget med en s.k. telefonadapter som du vid behov kan kvittera ut från Pengertupa.

Invånarna i Pengertalo ska sortera sitt avfall.

Sopkärlen på gården står i gallerburar i följande ordning:
Sopkärlsfack 1 – först metall, därefter bioavfall.
Sopkärlsfack 2 – papper
Sopkärlsfack 3 – kartong

Efter det tredje sopkärlsfacket finns glaskärlet mellan muren och facket.

Sopkärlsfack 4, 5, 6 och 7 – blandavfall.

Utanför facken anges sopkärlens platser med både stor text och punktskrift.

Bioavfall: endast nedbrytbart avfall

Blandavfall: inget farligt avfall eller elapparater

Papper: returpapper

Kartong: skölj ur burkar och platta till förpackningar

Glas: endast glasburkar och glasflaskor

Metall: metallburkar och små metallföremål

Farligt avfall: i en container för farligt avfall eller till en Sortti-station

Batterier: till butiken

Mediciner: till apoteket

All respons som gäller bostaden ska ges skriftligen, gärna per e-post, post eller personligen till disponenten.

Bostadsfastigheten är helt rökfri. Rökning är förbjuden i hela huset, både i bostäder, trappuppgångar och på balkonger. På innergården finns en rökruta.

Lägenhetens innehavare ska ha en giltig, täckande hemförsäkring under hela hyresavtalsperioden.

Hyresgästen ska ha ett eget elavtal.

Entreprenörernas invånarmapp med lägenheternas tekniska uppgifter