Bredband

Bostadsfastigheten Terrassgatan 11 är kopplad till Elisa Abp:s datanät.
Stiftelsen har ingått ett avtal med Elisa om bredbandsanslutning med högre hastighet 25M/10M till alla bostäder i fastigheten.
Tekniska uppgifter om bredbandsanslutningen ges i samband med hyresavtalet och vid behov fås mer information hos Estlander & Co
www.estlander.fi
Elisas kundtjänst tfn 010 190 240