För forskare

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr beviljar stipendier för oftalmologisk forskning, i synnerhet till unga forskare.

Stipendier för oftalmologi 2023 kan sökas 16.10–17.11.2023. Se ansökningsanvisningar här.