Sök stipendium

De Blindas Vänners stipendier för oftalmologi 2023

Vi utlyser stipendier att sökas ur vår Schalin-stiftelse för forskning i anslutning till behandling eller förhindrande av ögonskada.

Vi beaktar i synnerhet unga forskare och forskare i början av sin karriär.

Ansökningstiden inleds den 16 oktober och avslutas den 17 november.

Beslut om stipendiemottagare fattas i december 2023.

 

Den fritt formulerade ansökan ska innehålla:

• CV
• Person- och kontaktinformation
• Ett sammandrag av forskningen på finska, högst 2 sidor
• Plan för stipendiets användning
• Uppgifter om stipendier som tidigare sökts och beviljats för samma forskning
• Uppgifter om övriga stipendier som sökts och beviljats för motsvarande forskning
• Rekommendation av forskningsinstitutets eller sjukhusets chefsläkare

Den sökande ska ange till vilken av följande huvudgrupper ansökan hör:

• Glaukom
• Melanom/basaliom
• Degeneration av ögonbotten/näthinnan
• Diabetes
• Förhindrande av synnedsättning
• Annat

Ansökningarna skickas senast den 17.11.2023 till adressen:

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr
Mikaelsgatan 8A K141 9:e vån.
00100 Helsingfors

Eller per e-post på adressen:

info@syry.fi