Vid flytten

Nedan finns ett nyttigt informationspaket för flytten.

Nycklar

Invånarna får 3 Abloy Sento-nycklar och 3 magnetnycklar till sin lägenhet. Extra nycklar kan beställas av den tekniska disponenten. Med magnetnycklarna öppnas byggnadens ytterdörrar och de gemensamma utrymmenas dörrar. Abloy-nycklarna fungerar i lägenhetens dörrar. Nycklarna hämtas från disponentbyrån och returneras till disponentbyrån när man flyttar ut.

Säkerhetslås

Hyresgästen kan låta installera ett säkerhetslås i sin lägenhetsdörr på egen bekostnad. Hyresgästen måste då se till att servicebolaget får en säkerhetsnyckel.

Källarförråd

Till varje lägenhet hör ett källarförråd. Förråden är numrerade på samma sätt som bostäderna. Hyresgästerna i de stora bostäderna har möjlighet att få ett extra förråd via fastighetsskötaren.

TV-kanaler

Återställ fabriksinställningarna i digiboxen innan du ställer in kanalerna, annars syns inte de kanaler som kommer via Elisa.