Styrelse

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr, stiftelsens styrelse

Ture Tähtinen, ordförande

Jerker Hedman, medlem

Harriet Rydberg, medlem

Vesa Sinervä, medlem