Historia

Föreningen De Blindas Vänner inledde sin verksamhet 1889 och Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr, som fortsätter föreningens verksamhet, beviljar understöd direkt till personer med synnedsättning och stipendier för oftalmologisk forskning. De Blindas Vänner rf:s allmännyttiga verksamhet med tillhörande förmögenhet överfördes till den stiftelse som föreningen grundat i april 2019.

Stiftelsen Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr har genom sitt beslut sålt de fastigheter som överfördes från De Blindas Vänner rf. På webbplatsen har vi samlat korta beskrivningar av de fastigheter som haft stor betydelse för vår stiftelses verksamhetshistoria.

Den blinda Herman Walentin Schalin lät bygga fastigheten på Kaptensgatan 11 år 1901 och testamenterade en stor del av bostäderna till föreningen. Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr sålde de lägenheter som stiftelsen ägde på Kaptensgatan 11 i oktober 2020.

De Blindas Vänner ägde hotellfastigheten Onnela vid stranden av Tusby träsk, endast en knapp timmes bilresa från Helsingfors. Området erbjuder omfattande upplevelse-, konferens-, restaurang- och inkvarteringstjänster i en trivsam miljö mitt i naturen.

De Blindas Vänners tidigare verksamhetshus låg i Baggböle i Helsingfors. I huset fanns kontorslokaler där samfund inom olika branscher bedrev sin verksamhet, samt en hantverkscentral, där seende och synskadade företagare arbetade. I byggnaden fanns också bostäder.