Pengertalo

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr äger och förvaltar ett flervåningshus i sten på Terrassgatan 11 i Berghäll i Helsingfors. I huset finns över 50 bostäder för synskadade. För allmänheten är huset känt som långvarig hemvist för teatern Ryhmäteatteri.

De Blindas Vänner rf utnämnde styrelsen för stiftelsen Helsingin Sokeaintalon-Säätiö år 2009 när De Blindas Vänner åtog sig ansvaret för totalrenoveringen av Helsingin Sokeaintalo-Säätiös fastighet och dess finansieringsarrangemang. En totalrenovering av huset gjordes under 2009 och 2010 och Penningautomatföreningen beviljade ett betydande understöd för renoveringen. För att trygga sin framtida verksamhet överförde De Blindas Vänner sin verksamhet och egendom till den stiftelse de grundat, Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr. Förvaltningen av stiftelsen Helsingin Sokeaintalo-Säätiö övergick i enlighet med den nya lagen om stiftelser till Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr. I samband med detta beslöt man att fusionera stiftelsen Helsingin Sokeaintalo-Säätiö med Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr.