Boendekommitté

Boendekommittén är det gemensamma påverkansorganet för invånarna i Pengertalo. Kommittén representerar husets invånare gentemot Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr och samarbetar med disponenten.

Kommitténs medlemmar:

Ordförande, Ben Katro

Sekreterare/informatör, Eija-Liisa Markkula

Ekonomi- och anskaffningsansvarig, Eija-Liisa Markkula

Medlem, Jyrki Sahla

Medlem, Medina Omeragic