Donationer

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr tar med tacksamhet emot testamenten och donationer för arbete som utförs till förmån för synskadade.

Testatorn eller donatorn kan, om hen så önskar, föreskriva på vilket sätt donationen ska användas till förmån för synskadade. Ur donationen kan man till exempel bevilja understöd för ett visst ändamål på basis av ansökan, eller årligen dela ut exempelvis priser ur en separat fond till en meriterad person eller förening.

Vänligen kontakta vår stiftelse i frågor som gäller donationer. Vi bistår gärna vid utarbetandet av dokument.