Kontaktinformation för hyresgäster

Nyttiga kontaktuppgifter för invånare i Pengertalo.

Alppilan Kiinteistöhuolto,
Fastighetsskötselns jour 24h i dygnet tfn 0207 661 155

Skyddschef/säkerhetsansvarig Jari Ruotsalainen tfn 0400 184 102
Informationsansvarig Ture Tähtinen tfn 0400 455 414

Räddningsverket tfn växel 09 393 61
Anmälan om elfel Helsingfors Energi 24h i dygnet tfn 0800 180 808

Medborgarrådgivning tfn 029 5000

Hälsorådgivning tfn 09 310 100 23

Allmänt nödnummer 112