Understöd

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr kan bevilja gåvor, understöd och stipendier till synskadade finländare. Som synskadad klassas en person vars invaliditetsgrad på grund av synskadan är minst 50 %.

Sokeain Ystävät – De Blindas Vänner sr kan bevilja begränsat stöd till personer som utför arbete för synskadade i Finland eller till finländska organisationer för synskadade, till arbete som direkt gynnar synskadade.